Myyjän ja vuokraajan ABC

Vuokraajan ABC

Vuokralla asuminen on erinomainen asumismuoto, varsinkin jos tiedät että asunto ei ole lopullinen asuinpaikkasi tai et halua sitoutua omistuskohteeseen. Työsuhdeasuntoetu on myös yksi tavallinen syy asua vuokralla.

Vuokraaminen on helppoa ja vaivatonta. Kannattaa kuitenkin perehtyä ehtoihin, ennen kuin kirjoittaa nimensä vuokrasopimukseen. Etenkin, jos muuttaa toisen henkilön kanssa yhteen saman katon alle.

Birds LKV:n laatimat vuokrasopimukset perustuvat KVKL:n ohjeistuksiin, Suomen lakiin (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481) ja noudatamme aina myös Hyvää välitystapaa.

Määräaikainen tai jatkuva sopimus:

Jos sinulla on määräaikainen vuokrasopimus tarkoittaa se, että vuokraat asunnon tietyn ajanjakson ajaksi. Vuokra-ajan päätyttyä, sinun tulee muuttaa asunnosta tai tehdä uusi vuokrasopimus. Jos vuokrasuhteesta sovitaan useammin kuin kahdesti peräkkäin saman vuokralaisen kanssa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, vuokrasopimus on määräaikaa koskevasta ehdosta huolimatta toistaiseksi voimassa oleva.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus tarkoittaa, että sopimus on voimassa kunnes jompikumpi osapuoli sanoo sen irti. Katso alla irtisanomisajat.

Vuokrasopimuksen tulee olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Suomen laki ei tunne ns. hybridisopimusta jossa puhutaan esimerkiksi "yhden vuoden määräaikainen sopimus joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana". Tämä on varsinkin ennen ollut yleisesti käytettävä sanamuoto.

Ehto, jolla vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään, on mitätön.

Vuokran korotus

Vuokrasopimukseessa mainitaan yleensä mitkä ovat vuokran korotuksen perusteet. Yleistä on, että vuokrataso seuraa esimerkiksi elinkustannusindeksiä.

Kuka allekirjoittaa vuokrasopimuksen - asukkaiden vastuut

Jos muutat yksin asumaan, sinä olet vastuussa vuokran maksamisesta ja asunnosta. Tilanne muuttuu, jos muutat yhdessä toisen henkilön kanssa. Jos kaksi henkilöä vuokraa asunnon, molemmat ovat vastuussa vuokran maksusta, huolimatta siitä, kenen nimissä vuokrasopimus on. Jos toinen vuokralainen muuttaa asunnosta, molemmat vuokralaiset ovat silti tasapuolisesti vastuussa siitä, että vuokrasopimuksen ehdot noudatetaan.

Irtisanomisaika

Vuokralaisen irtisanomisaika on aina 1 kokonainen kalenterikuukausi. Tämä tarkoitaa, että jos irtisanot asunnon kesken kalenterikuukautta, irtisanomisaika, 1 kk, lasketaan kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä. Jos sanot irti asunnon esim 5. pvä maaliskuuta, maksat siitä vielä huhtikuun vuokran ja vuokrasopimus päättyy 30.4.

Vuokranantajan irtisanomisaika on 3 kk jos vuokrasuhteen kesto on alle vuoden. Kun vuokrasuhde on jatkunut yli vuoden, on vuokranantajan irtisanomisaika 6 kk. Tämä lainsäädäntö on pakottava eikä ehtoja voi muuttaa sopimusehdoissa niin että vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään.

Vakuus

Vuokranantaja pytää usein vakuuden vuokra-ajaksi. Vakuus voi enintään olla 3 kuukauden vuokraa vastaava summa. Yleensä vakuus on 2 kuukauden vuokra. Vakuuden voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle tai vaihtoehtoisesti vakuudelle avataan pankissa vuokravakuustili. Tälle tilille vuokralainen maksaa vakuuden. Vuokranantaja voi käyttää vuokralaisen vuokravakuustilillä olevia varoja vuokralaisen aiheuttamiin vahinkojen korjaamiseen tai korvaamaan vuokrarästejä.

Vuokraasunnosta huolehtiminen ja vastuut

Vuokralaisen tulee huolehtia asunnosta ja sen kunnossapitämisestä. Asunto on kuitenkin vuokralaisen koti, joten tavanomainen kuluminen sallitaan. Hyvän tavan mukaan on aina hyvä kysyä vuokranantajalta lupaa ennen kuin tekee asuntoon yhtään, pienempiäkään muutoksia.

Paloturvallisuus

Palovarottimen kunnossapito on vuokralaisen vastuulla. Eli huolehdi siitä, että varottimen paristot ovat kunnossa.

Kun vuokrasopimus päättyy

Vuokrasopimuken päättyessä sinun tulee luovuttaa asunnon keikki avaimet vuokranantajalle. Asunnon tulee olla siinä kunnossa missä se sisäänmuuttaessa oli, tavanomaista kulumista lukuunottamatta. Hyviin tapoihin kuuluu, että asunto luovutetaan siivottuna ja ikkunat ovat pesty. Mahdolliset muut tilat kuten kellati ja vinttikomerot tulee olla tyhjennetty ja lukkojen avaimet luovutetaan vuokranantajalle. Lähtökohtana on, että vuokranantaja pystyy heti asunnon vastaanotettua luovuttamaan sen uudelle vuokralaiselle. Mikäli luovutat asunnon niin huonosti siivottuna että uuden asukkaan sisäänmuutto viivästyy, on vuokranantajalla oikeus siivota huoneisto sinun kustannuksellasi.